Uczniów klas II i III szkół średnich zapraszamy na kursy maturalne. Organizujemy kursy z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii,  WOS-u oraz z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Zajęcia prowadzimy w grupach lub indywidualnie.
Zajęcia w grupach odbywają się jeden raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne według harmonogramu opracowanego dla danej grupy. Grupa liczy do 12 osób.
Zajęcia indywidualne organizowane są według harmonogramu ustalonego
z uczniem.

Zapraszamy do uczestnictwa w nowej edycji kursów maturalnych, które rozpoczynają się we wrześniu i październiku 2014 r.

Absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych będzie zdawał:
  • język polski-część ustna i pisemna,
  • język obcy nowożytny - do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski – część ustna i pisemna,
  • matematykę - część pisemna.

 

 

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:

  • w części ustnej: język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny (język kaszubski);
  • w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, matematykę, fizykę i astronomię, WOS, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny (kaszubski), wiedzę o tańcu.
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zajęcia prowadzą doświadczeni w prowadzeniu matur nauczyciele oraz egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design