LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych "Edukator" w Skierniewicach ubiega się o nadanie  uprawnień szkoły publicznej.
Naukę w Liceum może kontynuować naukę absolwent gimnazjum lub szkoły podstawowej. Zajęcia przeznaczone są na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia "średnie" i matury.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Języki obce nauczamy w specjalistycznych pracowniach na różnych poziomach zaawansowania.                                  


Rekrutacja

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Edukator"  w Skierniewicach kandydat składa w sekretariacie szkoły, następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, 
  • 4 zdjęcia,
  • ksero dowodu osobistego,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

 

Cykl kształcenia
W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, nauka trwa 3 lata tj. 6 semestrów. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Plan zajęć jest tak ułożony by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb.

Kadra

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, co gwarantuje, że przygotowanie się do ?nowej matury? nie sprawi nikomu problemu.

Opis kształcenia

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, może również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Plan nauczania

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Język polski

2.

Język obcy - angielski, niemiecki lub rosyjski

3.

Historia

4.

Wiedza o społeczeństwie

5.

Matematyka

6.

Fizyka i astronomia

7.

Chemia

8.

Biologia

9.

Geografia

10.

Podstawy przedsiębiorczości

11.

Technologia informacyjna

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design