Informacje o kierunku
Zawód: Technik usług kosmetycznych
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, numer programu nauczania: 514 [03] SP/MEN/2000.11.10
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika usług kosmetycznych.

Rekrutacja
Na kierunek technik usług kosmetycznych, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 • 4 zdjęcia,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik usług kosmetycznych; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,

 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik usług kosmetycznych należy: wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki zdobniczej i zachowawczej, wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych. Ponadto absolwent kierunku technik usług kosmetycznych potrafi dokonywać diagnozy stanu skóry, wykonywać manicure oraz pedicure.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik usług kosmetycznych, mogą zarówno prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, jak również znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej oraz renomowanych gabinetach kosmetycznych. Ponadto absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych mogą znaleźć zatrudnienie, jako doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach oraz salonach, jak również, jako wizażyści w studio.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych ma na celu przygotowanie do:

 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii

 • wykonywania zabiegów kosmetycznych na całym ciele

 • umiejętnego organizowania i zarządzania gabinetem kosmetycznym

 • sporządzania oraz stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych

 • samodzielnego ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego na podstawie rozpoznania

 • właściwej obsługi aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce

 • kierowania zespołem pracowniczym.

Plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

1.

Anatomia i fizjologia

2.

Dermatologia

3.

Fizykoterapia

4.

Chemia kosmetyczna

5.

Pracownia chemii kosmetycznej

6.

Kosmetologia

7.

Pracownia kosmetyki

8.

Psychologia

9.

Ratownictwo

10.

Higiena

11.

Dietetyka

12.

Podstawy przedsiębiorczości

13.

Specjalizacja

Praktyka zawodowa: 4 tygodnie w semestrze II.

* Program wybranej przez szkołę specjalizacji opracowuje szkolny zespół przedmiotowy właściwy dla zawodu.


 
 


 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design