Informacje o kierunku
Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Podbudowa programowa: Szkoła dająca wykształcenie średnie.
                               

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji.

Rekrutacja

Na kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 4 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.


© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design