Wszystkich, którzy znają wartość wykształcenia, wiedzy i szerokich umiejętności oraz wszystkich, którzy poprzez naukę chcą otworzyć sobie  drogę do kariery,  zapraszamy do składania podań na rok szkolny 2016/2017. Wszystkie formalności zajmują zaledwie kilka minut i załatwiane są w sekretariacie szkoły. Na początek wystarczy dostarczyć do szkoły świadectwo ukończenia szkoły (lub jego odpis) oraz dowód osobisty.
Można zarezerwować miejsce przez  internet
(hrubieszow@ckedukator.pl), telefonicznie pod numerem 882 936 038  lub zapisać się on-line.

Nauka w liceum oraz policealnej szkole zawodowej jest całkowicie za darmo.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Hrubieszowie

DOSTĘPNE KIERUNKI DWULETNIE:

 • Technik administracji
 • Technik BHP
 • Technik informatyk
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik rachunkowości
 • Technik usług kosmetycznych
 • Asystent osoby niepełonsprawnej
 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Na powyższe kierunki, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 4 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku.  Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Hrubieszowe

Jest szkołą trzyletnią, dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, 
 • 4 zdjęcia,
 • ksero dowodu osobistego,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Studia wyższe na:

 • Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
 • Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Możliwość wyboru jednego z wielu kierunków studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
Przystępne ceny
(DOTYCZY WYŁĄCZNIE STUDIÓW WYŻSZYCH) oraz atrakcyjny system stypendialny powodują, że nie znajdziesz lepszej oferty.

Szczegółowych informacji nt rekrutacji, cen i dostępnych kierunków uzyskasz w sekretariacie szkoły lub telefonicznie:
www.hrubieszow.ckedukator.pl ;                                                                                                           
e-mail:
hrubieszow@ckedukator.pl
Sekretariat Szkoły:
ul. Leśmiana 30a
22 - 500 Hrubieszów
Tel. kom.
sekretariat: 882 791 079


© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design