Studia wyższe na:

 • Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
 • Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Możliwość wyboru jednego z wielu kierunków studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych:

Studia I stopnia (licencjackie):

1. Pedagogika:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Bibliotekoznawstwo i poradnictwo zawodowe
2. Dziennikarstwo

3. Politologia:
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Ekonomia menedżerska
4. Filologia:
 • Angielska
 • Hiszpańska
 • Japońska
 • Specjalność: obsługa ruchu lotniczego i turystycznego (NOWOŚĆ)
Studia II stopnia (magisterskie)

1. Politologia
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Dziennikarstwo
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Edukacja publiczna
 • Ekonomia menedżerska
 • Polityka zdrowotna w Polsce i UE
 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie farmacją
 • Zarządzanie finansami
Studia podyplomowe
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Terapia pedagogiczna
 • Socjoterapia
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Zarządzanie oświatą
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Logopedia
 • Doradztwo zawodowe
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
 • Mediacje i negocjacje
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Przystępne ceny oraz atrakcyjny system stypendialny powodują, że nie znajdziesz lepszej oferty. Możliwa jest forma studiów bez wychodzenia z domu, w oparciu o e-learning. Szczegółowych informacji nt rekrutacji, cen i dostępnych kierunków uzyskasz w sekretariacie szkoły lub telefonicznie:

e-mail: hrubieszow@ckedukator.pl
Sekretariat Szkoły:

Zespół Szkół Miejskich nr 1,

ul. Listopadowa 12
22 - 500 Hrubieszów
Tel. kom. 882 936 038
© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design